COVID-19 HVAD NU?

Vi vil ved Dam & Hovgaard A/S forsat servicere vores kunder.

Hos Dam & Hovgaard A/S har vi iværksat en række tiltag for at vi internt har mindre kontakt til hinanden. Vi vil også bede vores kunder om at holde en større distance til os ved service/vvs-besøg. Er du som kunde syg vil vi gerne oplyses om dette inden vi kommer, så kan vi sammen vælge at udsætte et besøg – eller kommunikerer over en mobiltelefon frem for den direkte kontakt.

Det er grundlæggende imod vores holdning at have en lille direkte kundekontakt. Men opgaven med at minimere udbredelsen med Covid-19 er en fælles bunden opgave – det håber vi alle er med på at løse. Vi syntes som alle andre danske virksomheder at det er en meget dårlig situation at stå i, men driften må ikke stå over sundheden. Herfor beder vi om fælles forståelse for det vi gør også selvom det måske kan virke uforstående for den enkelte.