Breum-ægtepar fik varmeregningen halveret

Varmepumpe udedel

En såkaldt bimåler viser det særskilte elforbrug for familien Kristoffersens nye varmepumpe. Billedet er taget nøjagtigt et år efter at varmepumpen blev sat i drift.

 

Artikel fra en af lokal aviserne

Breum-ægtepar fik varmeregningen halveret

Varmepumpe har afløst oliefyret til opvarmning af ældre bolig på 200 kvm.

Et ægtepar i Breum har gennem det seneste år fået deres varmeregning mere end halveret – vel at mærke uden at de har skullet skrue ned for varmen.

”I 2013 købte vi fyringsolie for over 30.000 kr. Det første år efter at vi skiftede oliefyret ud med en eldrevet varmepumpe har udgiften til opvarmning været under det halve. Det er vi rigtig godt tilfredse med”.

Sådan siger Niels Kristoffersen, som sammen med hustruen Margrethe bor i en ældre villa med 200 kvadratmeter opvarmet boligareal på Nørgaards Alle 1 syd for Breum.

Besparelsen betyder, at ægteparret på mindre end seks år vil have tjent investeringen på knapt 90.000 kr. i det nye anlæg hjem igen, hvis alternativet havde været at fortsætte med oliefyret.

”Men det var slet ikke en realistisk mulighed, for varmtvandsbeholderen i det gamle oliefyr var i stykker, og det ville koste 10-15.000 kr. at få den repareret”, anslår ingeniør Jens Hovgaard fra vvs-firmaet Dam & Hovgaard A/S i Grønning, som blev tilkaldt for løse problemet.

Jens Hovgaard forslog i stedet at erstatte oliefyret med en varmepumpe fra firmaet Bosch, som netop stod foran at sende en ny model på markedet. Den yder op til 9 kW varme, og ægteparret i Breum var blandt de første i Jylland, der fik den installeret.

Jens Hovgaard regnede sig frem til, at den kunne dække familiens behov for opvarmning og varmt vand med et årligt elforbrug på 8.900 kWh.

Det er endda forholdsvis meget, selv om det er et stort hus, men det meste af huset er oprindeligt opført i år 1900. Det blev så ombygget i 1973 og en tilbygning opført i 1982, så hverken isolering eller husets radiatorer er af nyeste dato og standard. Det betyder fx, at der skal køres med en forholdsvis høj fremløbstemperatur sammenlignet med, hvis der var gulvvarme.

Beregninger holdt stik

”Beregningerne for elforbruget har vist sig at holde stik, selv om vi har valgt at have varme på i badeværelset hele året rundt”, siger Niels Kristoffersen, der som tidligere regnskabstekniker i lokalt et revisionsfirma har tjek på tallene. Elforbruget til varmepumpen måles særskilt med en såkaldt bimåler.

Faktisk blev forbruget det første år næsten 600 kWh mindre end beregnet, men det skyldes formentlig den forholdsvis milde vinter – og i øvrigt på trods af, at der undervejs var nogle børnesygdomme med anlægget, hvor behovet for opvarmning måtte klares med den elpatron, der for en sikkerheds skyld er indbygget i anlæggets varmtvandsbeholder.

Det skete i den kolde periode i februar, hvor forbruget nåede op på næsten 100 kWh i døgnet.

Når forbruget af el til varmepumpen er fraregnet, er der ifølge Niels Kristoffersen på et halvt år sparet yderligere ca. 450 kWh på det øvrige elforbrug – formentlig svarende til det, som tidligere blev brugt af det gamle oliefyr og cirkulationspumpen.

Som et køleskab

Normalt henter varmepumpen det meste af energien til opvarmningen fra luften uden for huset ved hjælp af en kompressor, der virker på samme måde som dem man kender fra et køleskab eller en fryser.

Ved afkøling af den udendørs luft udvindes varme, som så opvarmer huset og det varme brugsvand. På årsbasis producerer anlægget i gennemsnit næsten 4 kWh varme med forbrug af 1 kWh el.

”Systemet virker faktisk helt ned til en udendørs temperatur på minus 15 °C. Hvis det bliver koldere, klares opvarmningen med elpatronen”, forklarer Jens Hovgaard.

Dam & Hovgaard har gode erfaringer med varmepumper fra Bosch. De fremstilles på en fabrik i Sverige, hvor varmepumper i mange år har været et stort hit.

”Deres anlæg er beregnet til det nordiske klima og de har også fået topkarakterer i de undersøgelser, der er lavet herhjemme af Teknologisk Institut, siger Jens Hovgaard.

Salget af varmepumper i Danmark er fortsat stigende. Selv om olieprisen er faldet en del siden sidste år, er varmepumper stadig attraktive for de fleste med oliefyr.

Niels Kristoffersen er godt tilfreds med familiens varmepumpeanlæg, som har halveret udgiften til opvarmning af huset og varmt vand. Ud over pumper og styringselektronik indeholder dette skab en beholder med 190 liter varmt brugsvand.

KONTAKT OS
close slider

    KONTAKT OS

    Hvis du har brug for professionel rådgivning og et veludført VVS-arbejde, står vi hos Dam & Hovgaard klar til at hjælpe dig med opgaven.

     

    Du er altid velkommen til at ringe på telefon

    9687 5500