Besparelser på varmeregningen hos Dam&Hovgaard A/S

Jo mere energi du bruger til det bestående varmeanlæg i boligen, desto lettere er det at få god økonomi i en løsning med en jordvarme varmepumpe.

På denne årstid er det godt at få det etableret – så har jordslangerne nemlig tid til at få god kontakt til jorden, og anlægget er i mere effektiv drift med det samme. 

Så har du besluttet dig for at få et jordvarmeanlæg, så er det en god årstid at få det gjort her i forsommeren.

Som det ses på billedet har slangen rigtig god kontakt da undergrunden er fugtig og derfor kan der laves effektiv varmeoverførsel.

Hos Dam&Hovgaard A/S står vi klar til at hjælpe dig med etableringen af en jordvarme varmepumpe, hvor fordelene ikke er til at tage fejl af.

– Det er billig energi, der kan betyde cirka en halvering af energiregningen.

– Der er ingen vedligeholdelse.

– Anlægget er nemt at grave ned i forbindelse med nybyggeri – også ved etablering på ældre huse.

Så kig ind til Dam&Hovgaard A/S – vores fagfolk står altid klar med gode råd og vejledning.

bestofskive.dk

Kendt vvs-firma løser pladsmangel ved at overtage markant Skive-ejendom

De to brødre, Jens og Ole Hovgaard, glæder sig til at få mere plads og tidssvarende forhold for de godt 20 medarbejdere, men der er endnu ikke sat dato, hvornår de kan rykke ind deres nyerhvervede ejendom på Skyttevej i Skive.

Indenfor det næste år flytter Dam & Hovgaard A/S hovedaktiviteterne til Skyttevej i Skive, når det hidtidige Ydecentret har gennemgået en tiltrængt renovering.

”Beliggenheden er perfekt og vi får løst vores problemer med manglende plads til udstillinger med energitekniske løsninger, mødelokaler og rimelige forhold til vores efterhånden mere end 20 medarbejdere.”

Sådan siger brødrene Ole og Jens Hovgaard næsten samstemmende om den investering, de på vegne af deres fælles vvs-firma Dam & Hovgaard A/S har foretaget ved fra 1. april 2018 at overtage den yderst velbeliggende erhvervsejendom på Skyttevej 11B i Skive.

Ejendommen har hidtil været kendt som Yde Centret, og blev oprindeligt i 1968 etableret af den navnkundige handelsmand, Jens Yde, som gennem en årrække anvendte den til salg af bl.a. byggematerialer. Siden da har bygningerne gennemgået flere ombygninger og udvidelser.

Ejendommen rummer i dag bygninger på godt 1.750 m2, som i  de senere år har været helt eller delvist udlejet til forskellige formål. Ca. halvdelen er således udlejet til en møbelforretning, og det er der ingen planer om at ændre på.

Det samlede grundareal på 4.300 m3 omfatter også en stor parkeringsplads. Desuden omfatter overtagelsen en særskilt villa, hvor Jens Yde har boet.

Bygningerne fremstår i dag noget nedslidte, men det vil ændre sig en hel del inden vvs-firmaet rykker ind. Hvornår det sker er der ikke fastsat nogen endelig dato for.

Først og fremmest skal der etableres tidssvarende kontor- og personaleforhold, samt en udstilling, hvor kunderne får mulighed for at se både badeværelsesinventar og nogle af de mange energitekniske løsninger, herunder varmepumper og gasfyr, som firmaet tilbyder. Dam & Hovgaard er også som medlem af Gasmester-ordningen anerkendt til at udføre service på gasfyr.

”Vi er gået i gang med at få lavet en helhedsplan, som vil give os mulighed for løbende udvikling af både ejendommen og af vores firma”, fortæller Jens Hovgaard.

 

Afdeling i Breum

For begge brødre er det med et vist vemod, at de indenfor en overskuelig fremtid forlader Grønning, hvor deres firma i en årrække har delt adresse med Grønning Smede- og Maskinforretning på Aakjærsvej 86-88 i Grønning. Men smedefirmaet har også selv brug for mere plads og parterne skilles derfor i bedste forståelse.

”Vi bevarer dog vores tilknytning til Salling med en satellitafdeling i Breum med et lager, hvor jeg selv i sin tid drev vvs-firma. Her vil firmaets medarbejdere fortsat kunne hente nogle komponenter og reservedele”, supplerer Ole Hovgaard.

For de fleste af firmaets medarbejdere vil flytningen til Skive ikke få den store betydning, idet mange af dem er bosat over et større område og ofte arbejder med udgangspunkt fra hjemmet.

”Til gengæld vil den nye placering give os langt større synlighed og en mere central placering i forhold til et stadigt voksende antal kunder i både Skive by og i oplandet syd og øst for byen. Derfor vil flytningen samlet set give en bedre service til vore kunder i hele området”, siger Jens Hovgaard videre.

 

Mere central placering

Hvad angår synlighed så har ejendommen ganske vist adresse på og tilkørsel fra en sidevej til Skyttevej, men facade og gavl ud mod henholdsvis Ringvej Syd og Sdr. Boulevard.

”Det vil vi selvfølgelig gøre alt for at udnytte”, tilføjer Ole Hovgaard.

Og på en måde vil flytningen til Skive slutte en ring, da de to brødres far, Hans Hovgaard, i sin tid startede sit eget vvs-firma på Bilstrupvej. Det blev senere flyttet til Breum og overtaget af sønnen Ole, som i 2011 gik sammen med Peter Sloth Dam, Grønning VVS om det fælles firma, Dam & Hovgaard A/S. I 2014 blev Jens Hovgaard med en baggrund som energiingeniør optaget som medejer i firmaet, som Peter Sloth Dam sidste år valgte at trække sig fra som medejer. Han er dog fortsat ansat i firmaet.

 

 

Tak til alle jer, der besøgte Dam og Hovgaard på forårsmessen

Tak til alle jer, der besøgte Dam og Hovgaard på forårsmessen i KCL! Vi havde besøg af mange glade og nysgerrige gæster, som fik besvaret en lang række spændende spørgsmål om grøn og vedvarende energi. Og der findes også en løsning, som passer til din ejendom. Den kan vi hjælpe dig med at finde.

Vi er også glade for den store interesse omkring vores nye koncept med vildmarksbade
– Fik du ikke prislisten med kan du downloade den her:

NORDs Prisliste

 

Brugervenlige og æstetiske varmeløsninger

Brugervenlige og æstetiske varmeløsninger

Når du vælger en varmeløsning fra Bosch, får du frem for alt effektive produkter af høj kvalitet. Hvad enten du foretrækker gasfyr eller varmepumpe, kan du være sikker på, at funktion, ydelse og komfort er gennemgående egenskaber i alle vores løsninger. Det kommer vi aldrig til at fravige.

Med serien Smart. Design. har vi skabt et univers, som henvender sig til dig, som ønsker æstetisk design – også til din varmeløsning. Nu er gasfyret eller varmepumpen ikke længere blot en praktisk enhed, men med til at fuldende boligens indretning og skabe et harmonisk helhedsindtryk.

Det kræver kvalitetssans og en særlig præcision at udvikle varmeløsninger, som er elegante og innovative. Det ved vores tyske ingeniører alt om. Netop derfor har de formået at skabe en produktserie, hvor teknologi går hånd i hånd med funktionalitet og kvalitet. Hele vejen rundt er serien Smart. Design. udformet på en måde, som gør installation, vedligeholdelse, samt betjening så brugervenlig som overhovedet muligt. Kort sagt: Forfinet. Naturligvis.

KILDE: http://www.bosch-smartdesign.dk/

Breum-ægtepar fik varmeregningen halveret

En såkaldt bimåler viser det særskilte elforbrug for familien Kristoffersens nye varmepumpe. Billedet er taget nøjagtigt et år efter at varmepumpen blev sat i drift.

 

Artikel fra en af lokal aviserne

Breum-ægtepar fik varmeregningen halveret

Varmepumpe har afløst oliefyret til opvarmning af ældre bolig på 200 kvm.

Et ægtepar i Breum har gennem det seneste år fået deres varmeregning mere end halveret – vel at mærke uden at de har skullet skrue ned for varmen.

”I 2013 købte vi fyringsolie for over 30.000 kr. Det første år efter at vi skiftede oliefyret ud med en eldrevet varmepumpe har udgiften til opvarmning været under det halve. Det er vi rigtig godt tilfredse med”.

Sådan siger Niels Kristoffersen, som sammen med hustruen Margrethe bor i en ældre villa med 200 kvadratmeter opvarmet boligareal på Nørgaards Alle 1 syd for Breum.

Besparelsen betyder, at ægteparret på mindre end seks år vil have tjent investeringen på knapt 90.000 kr. i det nye anlæg hjem igen, hvis alternativet havde været at fortsætte med oliefyret.

”Men det var slet ikke en realistisk mulighed, for varmtvandsbeholderen i det gamle oliefyr var i stykker, og det ville koste 10-15.000 kr. at få den repareret”, anslår ingeniør Jens Hovgaard fra vvs-firmaet Dam & Hovgaard A/S i Grønning, som blev tilkaldt for løse problemet.

Jens Hovgaard forslog i stedet at erstatte oliefyret med en varmepumpe fra firmaet Bosch, som netop stod foran at sende en ny model på markedet. Den yder op til 9 kW varme, og ægteparret i Breum var blandt de første i Jylland, der fik den installeret.

Jens Hovgaard regnede sig frem til, at den kunne dække familiens behov for opvarmning og varmt vand med et årligt elforbrug på 8.900 kWh.

Det er endda forholdsvis meget, selv om det er et stort hus, men det meste af huset er oprindeligt opført i år 1900. Det blev så ombygget i 1973 og en tilbygning opført i 1982, så hverken isolering eller husets radiatorer er af nyeste dato og standard. Det betyder fx, at der skal køres med en forholdsvis høj fremløbstemperatur sammenlignet med, hvis der var gulvvarme.

Beregninger holdt stik

”Beregningerne for elforbruget har vist sig at holde stik, selv om vi har valgt at have varme på i badeværelset hele året rundt”, siger Niels Kristoffersen, der som tidligere regnskabstekniker i lokalt et revisionsfirma har tjek på tallene. Elforbruget til varmepumpen måles særskilt med en såkaldt bimåler.

Faktisk blev forbruget det første år næsten 600 kWh mindre end beregnet, men det skyldes formentlig den forholdsvis milde vinter – og i øvrigt på trods af, at der undervejs var nogle børnesygdomme med anlægget, hvor behovet for opvarmning måtte klares med den elpatron, der for en sikkerheds skyld er indbygget i anlæggets varmtvandsbeholder.

Det skete i den kolde periode i februar, hvor forbruget nåede op på næsten 100 kWh i døgnet.

Når forbruget af el til varmepumpen er fraregnet, er der ifølge Niels Kristoffersen på et halvt år sparet yderligere ca. 450 kWh på det øvrige elforbrug – formentlig svarende til det, som tidligere blev brugt af det gamle oliefyr og cirkulationspumpen.

Som et køleskab

Normalt henter varmepumpen det meste af energien til opvarmningen fra luften uden for huset ved hjælp af en kompressor, der virker på samme måde som dem man kender fra et køleskab eller en fryser.

Ved afkøling af den udendørs luft udvindes varme, som så opvarmer huset og det varme brugsvand. På årsbasis producerer anlægget i gennemsnit næsten 4 kWh varme med forbrug af 1 kWh el.

”Systemet virker faktisk helt ned til en udendørs temperatur på minus 15 °C. Hvis det bliver koldere, klares opvarmningen med elpatronen”, forklarer Jens Hovgaard.

Dam & Hovgaard har gode erfaringer med varmepumper fra Bosch. De fremstilles på en fabrik i Sverige, hvor varmepumper i mange år har været et stort hit.

”Deres anlæg er beregnet til det nordiske klima og de har også fået topkarakterer i de undersøgelser, der er lavet herhjemme af Teknologisk Institut, siger Jens Hovgaard.

Salget af varmepumper i Danmark er fortsat stigende. Selv om olieprisen er faldet en del siden sidste år, er varmepumper stadig attraktive for de fleste med oliefyr.

Niels Kristoffersen er godt tilfreds med familiens varmepumpeanlæg, som har halveret udgiften til opvarmning af huset og varmt vand. Ud over pumper og styringselektronik indeholder dette skab en beholder med 190 liter varmt brugsvand.

Husstandsvindmøller

Dam & Hovgaard A/S har to stærke mærker inde på husstandsvindmøller. Begge mærker er valgt ud fra høj kvalitet, god elproduktion, lav støj og sidst men ikke mindst dansk bygget. Vi har i Danmark en god lang tradition fra vindkraft og Dam og Hovgaard A/S ser de danske møller, som værende førende på markedet i dag.

Zenia mølle

Zenia Energy Hustandsmølle
Det ene mærke kommer fra Zenia Energy A/S i Ikast se evt. mere her: zenia-energy.dk/

Solid Wind power mølle

 Solid Wind Power husstandsmølle

Det andet mærke kommer fra Solid Wind Power A/S i Ringkøbing se evt. mere her: solidwindpower.com/

Grunden til at vi har de to mærker inde er at Zenia møllen passer rigtig fint til en alm. husholdning på en landejendom, mens Solid Wind Power møllen er til de kunder, som ønsker en endnu større el produktion.

Rent økonomisk afregnes 10 kw møllerne med 2,5 kr for evt. overskuddstrøm, som sælges til elnettet. Vores 25 kw mølle afregnes med 1,5 kr/kwh. Dette er en statsgaranteret afregningspris i 20 år fra tilslutningstidspunktet.

Vi vil over de kommende uger tilføje endnu mere info på hjemmesiden. Men er du allerede klar på at høre mere om møllerne bedes du nu ringe til Jens Hovgaard på 60666885 eller skrive til JHO@DOGH.DK

Nyhed på luft til vand varmepumpe

Helt nyudviklet højeffektiv Bosch varmepumpe af ekstrem høj kvalitet

Takket være 5 verdenspatenter og ny teknologi er du sikret en varmepumpe som når helt nye højder hvad angår energieffektivitet.
Luft/vand varmepumpen er testet af Teknologisk Institut – det er din sikkerhed for kvalitet. Samtidig får du en varmepumpe som automatisk tilpasser sig vejrforholdene, hvilket giver optimal komfort og lavt energiforbrug.
Brochurer Varmepumper

– Energieffektiv pga. høj COP-værdi på op til 5,1
– IP Modul indbygget, hvilket muliggør styring via App til smartphones
– Ved en udetemperatur på 7 grader, er udedelen mere støjsvag end en moderne opvaskemaskine (40 db kontra 44 db)
– Lille og kompakt, indedelen er kun 60 cm bred.
– Mål på udedelen (5,7 og 9 kW): B: 93 x H: 137 x D: 44 cm
– Mål på udedelen (13 og 17 kW): B: 120 x H: 168 x D: 58 cm

Compress_6000_AWhoejre_DK

Energioptimering skaber travlhed hos Dam & Hovgaard

Med den rigtige løsning på energioptimering kan der spares mange penge på varmeregningen. Ja helt op til
50 procent. Det har flere og flere fået øjnene op for, og det skaber travlhed hos Dam & Hovgaard A/S vvs og energiteknik med hovedsæde i Grønning.

 

Generelt har vi oplevet stor travlhed hen over hele året, men meget bemærkelsesværdigt også i sommerperioden, hvor der traditionelt er mere stille, siger Ole Hovgaard, der sammen med Peter Dam er indehaver af Dam & Hovgaard.Et godt eksempel på energioptimering er skift fra olie til naturgas. Det er blevet ekstra attraktivt nu, hvor naturgassselskabet har halveret prisen på stikledningen.
– Normalt koster det 15.000 kroner for at få lavet en stikledning. Men lige nu koster det kun 7.500 kroner. Det har fået mange til at skifte fra olie til gas. Og man kan stadig nå at få det gode tilbud. Bestiller man senest 31. oktober, er stikledningen til halv pris. Samtidig kan et skifte fra olie til gas være med til at halvere varmeregningen, siger Ole Hovgaard.
Han har hovedansvaret for energidelen og står for rådgivning og udregninger for at finde frem til den bedst mulige og mest rentable løsning for kunden.

Se artiklen her som PDF – del 1.

Se artiklen her som PDF – del 2.

Dam & Hovgaard har de rigtige energiløsninger

Står du overfor investering i nye og grønne energiløsninger, står Dam & Hovgaard A/S vvs og energiteknik klar
til at hjælpe dig.
– Energidelen fylder mere og mere i vores firma. Det skyldes, at folk er blevet langt mere energibevidste og
bevidste om både fordele for dem selv og for miljøet.

 

Og når de først har besluttet sig, er det vores opgave at finde den helt rigtige energiløsning til dem, siger Ole Hovgaard.
Rådgivning og forslag til nye varmeløsninger eller energioptimering af nuværende løsninger er en vigtig del af firmaets arbejde. Og her spænder Dam & Hovgaard vvs og energiteknik over en bred vifte af kompetencer indenfor varmeløsninger. Lige fra jordvarme, over solvarme, til gaskedler, oliefyr, biobrændsel og fjernvarme.
– Flertallet af vores kunder er private, men vi laver også en del energioptimeringer for boligforeninger og erhverv. Især virksomheder er ved at få øjnene op for, at der kan være mange penge at spare på varmeregningen. I de fleste tilfælde er investeringen betalt tilbage i løbet af kun 3-5 år, siger Ole Hovgaard. Et andet stort område for Dam & Hovgaard vvs og energiteknik er renovering af badeværelser og køkkener.
– Især renovering af badeværelser er oppe i tiden. Det er typisk i 70-er huse. Her hjælper vi både med at få lavet tegninger og henviser til en udstilling, hvor kunden kan hente inspiration og vælge nyt badeværelse. Vi samarbejder med faste murere og tømrere, og vi sørger altid for, at der er ryddet op efter hvert besøg af håndværkere i projektet, siger Ole Hovgaard. Dam & Hovgaard vvs og energiteknik er resultatet af en fusion i oktober 2011 mellem Hovgaard ApS i Breum og Grønning VVS v. Peter Sloth Dam. De to VVS firmaer havde i forvejen et godt samarbejde og samme indfaldsvinkel til kvalitet og godt håndværk. Firmaet beskæftiger i dag 16 medarbejdere og servicerer kunder i primært Salling og Skive-området fra Grønning og Bilstrupvej i Skive. Her overtog Dam & Hovgaard vvs og energiteknik i januar 2012 et af Skives ældste VVS firmaer, Bjarne Jespersen.
– Med overtagelsen af Bjarne Jespersen har vi fået styrket vores kompetencer samtidig med, at vi har fået en platform at udvikle firmaet på i Skive, siger Ole Hovgaard. Senest er Dam & Hovgaard vvs og energiteknik blevet certificeret Bosch Climate Partner.
– Certificeringen indebærer, at Bosch Climate Partner står inde for den høje kvalitet, vi udfører ved installation af deres gaskedler og varmepumper, samtidig med vi løbende efteruddanner vores medarbejdere, siger Ole Hovgaard, der sammen med Peter Sloth Dam udgør den daglige ledelse.

Se artiklen her som PDF.